NÁŠ STROJOVÝ PARK CHARAKTERIZUJE

HI–TECH

VÝKONNOSŤ

PRODUKTIVITA

Vlastné vysoko produktívne CNC obrábacie centrá s centrálnym diaľkovým ovládaním, tvoria modernú prevádzku s rozlohou 600 m², napojenú na komplexnú dopravnú infraštruktúru.

CNC FRÉZOVANIE

HYUNDAI WIA F500

Vysokovýkonná CNC vertikálna fréza s riadiacim systémom Siemens 828D ShopMill 3D

XYZ 1010 VMC

Vertikálne obrábacie centrum s integrovanou štvrtou osou a deličkou Golden Sun 251 RA

QUASER MK 60 II S

Vertikálne obrábacie centrum s dvojitým stolom s riadiacim systémom Fanuc 18 M

CNC SÚSTRUŽENIE

HYUNDAI WIA HD2200C

CNC sústruh pre obrábanie rotačných súčiastok s riadiacim systémom Fanuc 0i

COLCHESTER TORNADO T4

Dvojosí CNC sústruh s riadiacim systémom Fanuc 2li – TB

WINTEC TC 35

Horizontálny sústruh s riadiacim systémom Fanuc O – T

VTURN V300

Dvojosí CNC vertikálny sústruh s riadiacim systémom Fanuc 18i

MONFORTS RNC 4

CNC sústruh s riadiacim systémom Fanuc 15 – T

3D MERANIE

DEA GLOBAL CLASS

Počítačom riadený a vyhodnocovaný 3D merací systém